top of page

Kan ik terecht bij 

meerbegaafd?

Kwamen de boekjes van 'Kind en Gezin' vaak te laat?

Had je een spraakwaterval in huis of net helemaal niet?

Leert je kind niet veel

op school?

Stelt je kind honderden vragen per dag?

Speelt je kind met oudere kinderen?

Voelt je kind zich

niet altijd begrepen?

Heeft je kind een

goed gevoel voor humor?

...

De term

Meerbegaafd

Ik koos de term "meerbegaafd" omdat kinderen en volwassenen vaak al extra noden hebben nog voor ze het IQ van 130 bereikt hebben ...

Hoe ver is mijn kind voor?

Via testen uit het leerlingvolgsysteem, screenings- en signaleringsprotocollen, vragenlijsten voor ouders ...

Zo krijg ik een duidelijk beeld van waar het kind zich bevindt en welke noden het heeft.

Voor extra hulp, doorverwijzing,

IQ-onderzoek, werd ik partner van het hoogbloeier netwerk

Kijk zeker ook bij andere partners voor plusgroepen, ouderavonden...

hoogbloeier_partnerlogo.jpeg
gromicoach.png
bottom of page