top of page

Leesgroep positieve discipline

Maximum 10 ouders.

300 euro per persoon (500 euro per koppel)

12 sessies 

Boek inbegrepen

Er kan ook ingeschreven worden voor losse sessies aan 30 euro per persoon.

Hieronder de thema's per datum

Inzetten op groepssessies vormt een grote meerwaarde.

 Het contact met andere ouders maakt deze sessies tot iets unieks. 

Zo kunnen ze helpen bij:

  • (H)erkenning van jezelf als ouder zonder vooroordelen of 'goede' raad te moeten aanhoren.

  • Contact met andere ouders die dezelfde dingen meemaken.

  • Uitwisselen van ervaringen en tips.

  • Het ondervinden dat je niet alleen staat in deze situatie.

  • Verdieping van het onderwerp door interactiemogelijkheden.

  • Mogelijkheid tot delen van je verhaal naar de groep toe.

  • Even tot rust komen binnen de groep op de momenten dat het wat moeilijker loopt.

24 september               positieve benadering

8 oktober                     enkele basisconcepten

22 oktober                   de plaats in de kinderrij

5 november                  een nieuwe kijk op wangedrag

19 november                wees voorzichtig met logische gevolgen

3 december                  richt je op oplossingen

17 december                gebruik bemoediging

7 januari                      klassenoverleg

28 januari                    gezinsoverleg

11 februari                   karakter: hoe het jouwe dat van hen beïnvloedt

25 februari                   alles samenvoegen

18 maart                      liefde en vreugde, thuis en in de klas

bottom of page