Eerst hulp bij huiswerk

Individuele hulp 

bij studeren

Meerbegaafde leerlingen hebben nood aan

uitdagende oefeningen,

hogere orde denken,

verbanden leggen,

analysereren

...

Dit zijn concepten die vaak niet aan bod komen in het regulier onderwijs.

Als je kind de overgang maakt naar het secundair onderwijs, voel je dat er hier hiaten zijn.

Deze  hiaten wil ik  verhelpen door goede studiemethodieken aan te bieden bij Wereldoriëntatie, Frans, spelling, wiskunde ...

Begeleiding aan 30 euro per uur

Voorbereiden 

huiswerk

Voor kinderen die vastlopen op de repetitieve taken van het regulier onderwijs

maak ik taken speels,

giet ik woordpakketten in een gezelschapsspel,

stel ik moeilijke vragen op bij studiewerk wereldoriëntatie ...

Deze pakketten kunnen gemaakt worden in overleg met de leerkracht.

Ouders kunnen deze pakketten voor een bepaalde periode ophalen en gebruiken.

Dit 'pimpen' van huistaken

kost 25 euro per uur

Studeren met Bloom
Studeren met Bloom
Inzicht in vierkantsmaten
Inzicht in vierkantsmaten
Mindmappen
Mindmappen